Điều khoản sử dụng

I. Thỏa thuận điều khoản và điều kiện

     Trang web của vnFace có sẵn cho bất kỳ người dùng nào trên toàn thế giới. vnFace tạo và duy trì trang web này cho chỉ mục đích thông tin và sử dụng, trải nghiệm sản phẩm. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và đồng ý và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn có thể không sử dụng trang web này nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này.

II. Giấy phép

     Trang web này và tất cả nội dung của trang web này, bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và trí tuệ khác quyền tài sản là tài sản của vnFace và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới. Bạn đã đồng ý tuân thủ tất cả các luật bản quyền trên toàn thế giới khi bạn sử dụng trang web này. vnFace không cấp tốc hoặc các quyền ngụ ý theo bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông tin bí mật thương mại nào. Bạn có thể không sửa đổi, sao chép, truyền tải, bán hoặc phân phối toàn bộ hoặc một phần trang web này ngoại trừ vnFace cấp cho bạn quyền sử dụng trang web này không độc quyền, phi thương mại, giới hạn. Bạn không thể sử dụng bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ trang web này để tạo một phần của trang web mới và / hoặc khi bạn sử dụng ngay cả các liên kết trên Internet để tạo ra nó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của vnFace. Bất chấp những điều đã nói ở trên, bất kỳ phần mềm và các tài liệu khác được tạo sẵn để tải xuống, truy cập hoặc sử dụng khác từ trang web với các điều khoản, điều kiện và thông báo cấp phép của riêng họ sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản đó.

III. Điều kiện và thông báo

     Vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào trong số này sẽ dẫn đến việc tự động chấm dứt mọi quyền đã được cấp cho bạn mà không cần thông báo trước. Mặc dù vnFace nghiêm cấm các hành vi và nội dung đó trên trang web của mình, nhưng bạn hiểu và đồng ý rằng vnFace không chịu trách nhiệm về nội dung đăng trên trang web của mình và bạn. Tuy nhiên, có thể tiếp xúc với các tài liệu đó và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào bạn tạo, truyền hoặc hiển thị trong khi sử dụng trang web và hậu quả của các hành động của bạn (bao gồm mọi mất mát hoặc thiệt hại mà vnFace có thể phải gánh chịu) bằng cách làm như vậy.

IV. Blog

     Mục đích của blog vnFace là chia sẻ thông tin với cộng đồng. Tuy nhiên, trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ blog, chúng tôi cần thực hiện rõ ràng các quyền và trách nhiệm tương ứng của chúng tôi liên quan đến dịch vụ này. Bằng cách truy cập, tạo hoặc đóng góp cho bất kỳ blog nào được lưu trữ trên trang web này và xem xét dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, bạn phải đọc và đồng ý với các điều khoản dịch vụ blog này và các điều khoản và điều kiện sau và các chính sách, bao gồm mọi sửa đổi trong tương lai.
     Bạn phải chấp nhận và đồng ý rằng tất cả nội dung được đăng lên dịch vụ blog của vnFace là duy nhất trách nhiệm của cá nhân người đăng nội dung ban đầu. Bạn cũng hiểu, rằng tất cả ý kiến ​​của người dùng trang web này được thể hiện một cách chặt chẽ theo năng lực cá nhân của họ và không phải là đại diện của vnFace và bất kỳ chi nhánh nào của vnFace.
     - Bạn không được vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, bản quyền của vnFace hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
     - Bạn không được vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các quyền hợp pháp, bản quyền hình ảnh của vnFace hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
     - Bạn không được bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối hoặc phân biệt đối xử với vnFace hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
     - Bạn không được tạo danh tính giả với mục đích đánh lừa người khác hoặc giả vờ là một người khác của bất kỳ tổ chức hoặc đại diện hợp tác nào để sử dụng dịch vụ này.
     - Bạn không được đăng, xuất bản hoặc tải lên chủ đề bất hợp pháp theo bất kỳ cách nào có thể dẫn đến hoặc dẫn đến tội phạm như mại dâm trẻ em, giao dịch hóa chất theo quy định, gian lận, tài khoản ngân hàng.
     - Bạn không được sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, phân biệt chủng tộc hoặc khiêu dâm.
     - Bạn không được tải lên hoặc cung cấp các tệp có chứa hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, và không phải là giới hạn, bản quyền hoặc luật nhãn hiệu trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền có hoặc đã nhận được tất cả các quyền cần thiết đồng ý làm tương tự.
     - Bạn không được tiến hành bất kỳ cuộc thi hoặc xuất bản hoặc tuyên truyền bất kỳ chuyển tiếp nào.
     - Bạn không được đăng hoặc xuất bản có tính chất thương mại được thiết kế để quảng cáo một dịch vụ hoặc sản phẩm.
     - Bạn không được sao chép và phân phối, tải lên các tệp có chứa vi-rút, mã, tệp hoặc bất kỳ tệp nào khác phần mềm hoặc chương trình tương tự có thể dẫn đến hư hỏng phần mềm hoặc phần cứng và / hoặc cản trở hoạt động của vnFace hoặc máy tính của người dùng khác.
     - Bạn không được phát tán thông tin khuyến mãi hoặc thư rác trái với các quy định của vnFace .
     - Bạn đã chấp nhận và đồng ý rằng vnFace có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi, giám sát, loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà bạn đóng góp.
     - Bạn phải bồi thường và giữ vnFace vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại và tổn thất nào mà vnFace phải chịu với tư cách là kết quả của việc bạn vi phạm các điều khoản sử dụng này.

V. Liên kết đến các trang web khác

     Bạn không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang web vnFace ™ hoặc trực tiếp đến trang web từ bất kỳ các trang web khác trừ khi được vnFace chấp thuận bằng văn bản và như một điều kiện nữa để được được phép liên kết đến trang web này, bạn đồng ý rằng vnFace vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền liên kết đến trang web này.
     Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác có điều khoản sử dụng và điều khoản riêng. Chúng tôi làm không kiểm soát bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào trên các trang web đó và do đó không chịu trách nhiệm về những nội dung của trang web và / hoặc bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào đối với bạn có thể phải gánh chịu trong quá trình bạn sử dụng những các trang web. Các liên kết này được tạo ra chỉ để tạo điều kiện cho bạn sử dụng. vnFace không bao hàm bất kỳ bên thứ ba khác và / hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay nói cách khác là bất kỳ nội dung nào hoặc sự an toàn của bất kỳ hoạt động nào của các trang web đó. Bạn đã chấp nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp nào về bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào hoặc bất kỳ chi phí phát sinh từ việc bạn tin tưởng và sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn hiểu rằng việc sử dụng các liên kết và trang web đó là rủi ro duy nhất của bạn.

VI. Từ chối bảo hành

     Bạn hiểu rằng việc bạn sử dụng trang web này là chịu trách nhiệm duy nhất của riêng bạn. Chúng tôi luôn luôn cẩn thận trong thời gian xây dựng và bảo dưỡng trang web này. Tất cả các thông tin, hướng dẫn, phần mềm, sản phẩm, chương trình và dịch vụ được cung cấp trên một cơ sở nghiêm túc - là có. Trang web được cung cấp như nguồn công cộng miễn phí, không có bất kỳ đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý. Trong bất kỳ và tất cả các bảo đảm về sự phù hợp với việc sử dụng hoặc khả năng lao động được từ chối đối với bản mở rộng đầy đủ được pháp luật cho phép. Không giới hạn, vnFace không bảo hành hoặc đảm bảo điều này trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, bảo mật hoặc không có lỗi. NộI dung trên trang web là cho mục đích chỉ cung cấp thông tin và không nên được coi là tư vấn kỹ thuật của bất kỳ người quản lý nào.
vnFace không chịu trách nhiệm về việc cập nhật trang web này để lưu giữ thông tin của bạn hiện tại hoặc đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin được đăng nào.

VII. Giới hạn trách nhiệm

     Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sử dụng trang web theo sự tự do của mình và rủi ro duy nhất của bạn. Bạn hãy hiểu và đồng ý rằng không có sự kiện, tập đoàn VNPT, vnFace và tất cả các liên quan đến sẽ chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên trong tất cả các thiệt hại và thiệt hại (bao gồm các thiệt hại trực tiếp và gián tiếp, đặc biệt các thiệt hại hoặc thiệt hại hậu quả của bất kỳ loại nào ngoài ra) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng website của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi trang web, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về:
     - Bất kỳ sự thất bại hoặc thương hại nào gây ra, toàn bộ hoặc một phần, bởi hành động, sức mạnh hoặc sự tiêu cực hoặc đối với các nội dung sau sự kiểm soát của nó, trong ﹘thủ tục, hoàn thành hoặc giao hoặc thông tin được đăng trong trang web này;
     - Bất kỳ lỗi, sự cố gắng hoặc không chính xác trong phần thông tin về cách gây ra, hoặc trì hoãn trong việc giao thông tin; hoặc là
     - Bất kỳ tải xuống hoặc cách nào khác có tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình có thể kết quả, bao gồm mất dữ liệu hoặc thiệt hại cho hệ thống máy tính của bạn. Bạn sẽ cam kết làm được khiếu nại với vnFace mọi trách nhiệm, tác hại, thiệt hại, nghiên cứu pháp lý, tiến hành pháp lý, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý) liên quan đến hoặc phát hiện trực tiếp hoặc chỉ đúng đến hành vi vi phạm hoặc thất bại của bạn để tuân thủ bất kỳ nhiệm vụ và điều kiện sử dụng trang web này.

VIII. Vi phạm & Chấm dứt Dịch vụ

     Nếu bạn vi phạm và chống lại bất kỳ luật hiện hành nào, dưới bất kỳ hình thức nào, Điều khoản Sử dụng, các điều khoản hoặc Tuyên bố về Quyền riêng tư liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này, vnFace có quyền hoãn hoặc chấm dứt ủy quyền, các quyền và giấy phép được cấp cho bạn để truy cập và sử dụng trang web này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định riêng của mình.

IX. Lựa chọn luật

     Các Điều khoản Sử dụng này và các điều khoản nêu trong đây sẽ được điều chỉnh và hiểu theo tuân theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không ảnh hưởng đến xung đột pháp luật quy định hoặc quốc gia thực tế của bạn, lãnh thổ cư trú. Mọi khiếu nại, thủ tục pháp lý hoặc kiện tụng phát sinh liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được đưa ra tại Việt Nam và bạn đồng ý với thẩm quyền của các tòa án đó.

X. Chính sách bảo mật

     Hãy nhớ đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào đây để tham khảo.
Thay đổi các Điều khoản Sử dụng này.
vnFace có toàn quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ này đối với bất kỳ lý do, mà không cần thông báo bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản này. Bạn tiếp tục sử dụng trang web này là bạn đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản như vậy.

XI. Thông báo Bản quyền

     Trang web này do vnFace cung cấp như một dịch vụ cho khách hàng và có thể được sử dụng để cung cấp thông tin chỉ mục đích và không nên được hiểu là lời khuyên pháp lý. Nếu bạn cần tư vấn pháp lý, hãy liên hệ với luật sư.